SILNIČNÍ KONTROLY V OKOLNÍCH STÁTECH

KONFERENCE

se koná ve středu 12. 6. 2019

v Brně na výstavišti BVV, sál MORAVA

pod záštitou Ministerstva dopravy ČR

Jak se provádí kontrola nákladní dopravy na silnici v okolních státech? 

Vyjadřovat se budou zástupci
z Německa a Rakouska


PROGRAM

Co se obvykle u nákladní dopravy porušuje a kolik se za to platí?

Jsou naši řidiči v okolních státech šikanováni kontrolními orgány?

Existují rozdíly v požadavcích jednotlivých okolních států? Jaké to jsou?

Německo a Rakousko jsou významnými sousedy České republiky, kam míří denně tisíce
našich vozidel. Zároveň jsou obě země známy aktivním výkonem státního odborného dozoru a řidiči zde musí počítat s důslednými silničními kontrolami. Protože se při nich setkávají s postupy, které jsou odlišné od praxe, kterou známe z domova, pozvali jsme zástupce kontrolních složek z obou zemí, aby seznámili účastníky konference s důležitými pravidly a diskutovali s nimi o zjištěných závadách a kontrolních postupech. Věřím, že to může být cesta k odvrácení zbytečných pokut a postihů.


Téma 1

Kontroly dodržování doby řízení a odpočinku

 • U kamionů se vždycky kontroluje doba řízení a odpočinku. Přestávky jsou víceméně jasné, ale co denní a hlavně týdenní odpočinky v kabině vozidla?
 • Jak má řidič zdůvodnit odchylku od předepsaných limitů?
 • Co když má řidič 2 týdny dovolenou? Nebo když je nemocný?
 • Předpokládáme, že rozhodující jsou vždy data na kartě a v tachografu! Ale jaký je názor kontrolních složek v jednotlivých státech?
 • Za jakých podmínek se připouštějí odchylky od stanovených limitů?

Téma 2

Používání tachografů a karet řidičů

 • Budou od 15. 6. 2019 prováděny zvláštní kontroly smart tachografů?
 • Členské státy jsou povinny odhalovat manipulace s daty a tachografy. Ale nepřehánějí to někdy?
 • Může být tachograf v rámci kontroly vymontován?
 • Jak je respektován ruční záznam při závadě tachografu a náhradní výtisk při ztrátě karty?
 • Proč vlastně kontrolují v zahraničí, jestli český dopravce stahuje v limitu data z karty řidiče a z přístroje?
 • Bude již od června využívána možnost dálkového stažení dat z nových inteligentních tachografů?

Téma 3

Silniční technické kontroly

 • Podle jakých standardů či metodik se kontroluje zabezpečení a uložení nákladu?
 • Používá kontrolní složka nějakou pomůcku na určení počtu úvazů (kurtů)?
 • Jaký dokad je vyžadován u certifikovaných nástaveb?
 • Je při kontrole dokladů vyžadován protokol z STK a údaje o rozměrech?
 • Může být v konkrétním státě odebrán doklad o technické způsobilosti nebo dokonce registrační značka?
 • Kdy je vozidlu znemožněna další jízda a jak má řidič postupovat?

Chcete se konference zúčastnit?

8.30 hod.
Registrace, welcome coffee

9.00 hod.
Zahájení, úvodní slovo

11.30 - 12.30 hod.
Oběd

15.00 hod.
Diskuze, závěr

Ke každému tématu se vyjádří

zástupci z jednotlivých zemí

Připravte si otázky pro znalce/profesionály/experty/specialisty
z okolních států..

Simultánní tlumočení


Vstupní slovo

Jan Medveď

Vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA z.s.

NĚMECKO

Bettina Spies

Vedoucí oblastní pobočky Drážďany

Außenstelle Dresden Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

NĚMECKO

Patrick Lange

Vedoucí oddělení silničních kontrol v Sasku

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

RAKOUSKO

Erwin Weidinger

Vrchní inspektor oddělení dopravní policie pro kontrolu vozidel a nákladní dopravy

Zemské policejní ředitelství Dolního Rakouska

RAKOUSKO

Stanislav Janeček

Oddělení služeb zákazníkům

ASFINAG

Foto seriál z akce

Moderátor

Vojtěch Hromíř

generální tajemník Sdružení

Sponzoři akce

Vstupenky

Pro zakoupení nám můžete zatelefonovat, napsat email nebo se registrovat a zaplatit hned

Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA

3 600 Kč

Ostatní

4 400 Kč

Cena uvedena bez DPH

Kde se konference koná?

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1, Brno

Konferenční sál Morava

se nachází v centru veletržního areálu,

v přízemí pavilonu A3

Parkování ZDARMA

v těsné blízkosti sálu

Pro více informací kontaktujte

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4

Bc. Iva Jančíková

tel: 241 040 139
email: iva.jancikova@cesmad.com

Bc. Veronika Kudová

tel: 241 040 173
email: veronika.kudova@cesmad.com